Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Accreditatie op basis van ISO 17025

Coaching en advisering van forensische instituten en units forensische opsporing

Het is voor een forensisch instituut belangrijk om in het bezit te zijn van een formele accreditatie op basis van een internationaal erkende standaard. Dit geeft de klanten en/of ketenpartners van dit instituut een gerechtvaardigd vertrouwen in haar kwaliteitsniveau. De komende jaren zullen er meer wettelijke eisen worden gesteld op het gebied van accreditatie en certificering, zowel in nationaal als in Europees verband.

* Voor accreditatie op basis van ISO 17020 kan door het NFI een vergelijkbare begeleiding worden geboden

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bedwelming

Nascholing voor artsen

Artsen worden regelmatig geconfronteerd met personen die aangeven dat er iets in hun eten of drinken is gedaan. De vraag is of dit terecht is en hoe je dit moet onderzoeken. Zowel anamnese, lichamelijk onderzoek als chemisch onderzoek aan bloed of urine kunnen helpen om hierover uitsluitsel te geven.

De cursus bedwelming geeft de arts aan de hand van voorbeelden inzicht in de achterliggende problematiek. Zowel geneesmiddelen, bekende drugs als designer drugs komen hierbij aan de orde. Ook wisselwerkingen met alcohol komen aan bod.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medici
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bevindingen na seksueel misbruik van kinderen

Nascholing voor huisartsen, vertrouwensartsen, kinderartsen, forensisch artsen en jeugdartsen

Seksueel misbruik bij kinderen heeft veel impact op het slachtoffer en de familie. Als arts speelt u een belangrijke rol in het diagnosticeren hiervan. Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor veel artsen echter een ingewikkelde zaak. Daarom is het van belang dat u de symptomen ervan herkent, evenals de variaties en de symptomen met een andere oorzaak. 

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medici
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Blood Pattern Analysis Advanced

This hands-on practical course is designed for investigators, crime scene technicians, forensic analysts, and others involved in criminal and medical-legal investigations and crime scene investigation.

The advanced course builds upon the basic principles and practical skills acquired in a IABPA- approved basic BPA Course. Completion of a basic course is therefore a prerequisite for attending this advance course. Knowledge acquired in the advanced course will allow for more complex applications of bloodstain pattern analysis.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Prijs: € 1.795.-
 • Vanaf: Geen planning

Bloodstain Pattern Analysis Basic (5 days' training)

This basic course in Bloodstain Pattern Recognition will assist crime scene investigators in recognizing the value of bloodstain evidence. All theories are proven through hands-on experimentation. Recognition of patterns will provide leads for further investigation. This course will assist crime scene investigators in recognizing the value of bloodstain evidence. All theories are proven through hands-on experimentation. Recognition of patterns will provide leads for further investigation (is this a suicide or a homicide?). Should an analyst not be available to attend a specific crime scene, graduates of this course will be able to properly record the scene for analysis and subsequent court presentation by a qualified analyst.

N.B. The course is taught in English

The course meets the requirements set by the IABPA. 

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Prijs: € 1.750.-
 • Vanaf: Geen planning

Digital Forensics on Automotive

In close co-operation with CanBusHack, the NFI is organising a three-day hands-on course on Digital forensics on Automotive. 

Modern vehicles are comprised of electronic controllers interconnected via several types of physical networks.  These networks shuttle thousands of parameters across in near real-time.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Politie
 • Prijs: € 2.495.-
 • Vanaf: Geen planning

Forensic Awareness - CSI Games

Serious Game voor eerstehulpverleners

Als hulpverlener staat u er meestal niet bij stil dat een plaats incident ook een plaats delict kan worden en dat u op sporen kunt stuiten die van belang zijn voor het forensisch onderzoek.
Serious Game voor eerstehulpverleners.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Politie
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Forensic Knot Analysis Basic

The NFI  organizes a basic course in Forensic Knot Analysis at the Netherlands Forensic Institute (NFI). Forensic Knot Analysis can reveal information in forensic cases in which victims are tied, hung, packed with the aid of ligature, etcetera. Forensic knot analysis can also be helpful for a correct assessment in cases of suspected suicide.

This course focuses on knotting theory, illustrated with examples from real cases. Furthermore, we elaborate on how to secure ties and knots, and the risks of undoing them. Participants of the course also practice making the most common knots themselves.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Politie
 • Prijs: € 1.399.-
 • Vanaf: Geen planning

Forensisch bewust handelen onder water

Praktische training voor duikers in de opsporing

De politie kan duikers vragen om onder water naar slachtoffers of voorwerpen te zoeken en deze boven water te brengen. Het zoeken moet echter wel gestructureerd en gericht gebeuren, en goed vastgelegd worden. Het boven water brengen vergt specifieke aandacht voor het intact houden van sporen die mogelijk aanwezig zijn. Het kan immers om een misdrijf gaan en dan kunnen forensische sporen van belang zijn.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Politie
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Hardware Hacking and Reverse Engineering

Hands-on training for digital investigators

In close cooperation with Grand Idea Studio, the Netherlands Forensic Institute (NFI) organizes two-day training sessions on hardware hacking and reverse engineering.This course focuses on hardware hacking and reverse  engineering techniques commonly used against hardware products. It combines  lecture and hands-on exercises. The course is taught in English. You will conclude with a hardware hacking challenge to defeat the  security mechanism of a custom-designed circuit board.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Prijs: € 1.749.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3