Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Accreditatie op basis van ISO 17025

 
 
 
Doelgroep:
Vakgebied:
Prijs:€ 0.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Het is voor een forensisch instituut belangrijk om in het bezit te zijn van een formele accreditatie op basis van een internationaal erkende standaard. Dit geeft de klanten en/of ketenpartners van dit instituut een gerechtvaardigd vertrouwen in haar kwaliteitsniveau. De komende jaren zullen er meer wettelijke eisen worden gesteld op het gebied van accreditatie en certificering, zowel in nationaal als in Europees verband.

* Voor accreditatie op basis van ISO 17020 kan door het NFI een vergelijkbare begeleiding worden geboden

Het bereiken van accreditatie vindt meestal projectmatig plaats. Een accreditatietraject neemt gewoonlijk 2 tot 4 jaar in beslag, afhankelijk van de uitgangssituatie. Het NFI biedt forensische instituten en units forensische opsporing begeleiding in de vorm van coaching en advisering bij het realiseren van accreditatie. De formele accreditatie is uiteraard voorbehouden aan de nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor de Accreditatie).

Aangezien de uitgangssituatie van het instituut sterk bepalend is voor de aard en omvang van de benodigde begeleiding, dient een specifiek coachings- en adviseringstraject te worden samengesteld. Als uitgangspunt kan het volgende begeleidingstraject dienen:

1.     Orientatie bezoek(‘quick scan’)

2.     Studiebezoek naar het NFI

3.     ‘Gap analysis’

4.     Studiebezoek naar het NFI

5.     Status en behoefte analyse

6.     Studiebezoek naar het NFI

7.     ‘Pre-assessment’

De pre-assessment imiteert een assessment zoals die normaal gesproken van de nationale accreditatie-instelling kan worden verwacht. De beoogde kwalificatie van het kwaliteitssysteem na de pre-assessment door het NFI is ‘ready for accreditation’.

Naast coaching en advisering over de algemene aspecten van het kwaliteitssysteem, biedt het NFI ook coaching en advies voor de geselecteerde expertisegebieden (drugs, DNA, documenten, etc.) die worden aangemeld voor accreditatie. Het advies is om dit aantal in eerste aanleg te beperken tot 3 of 4 en dit in latere jaren geleidelijk uit te breiden.

Het team van NFI-adviseurs bestaat uit een expert op het gebied van kwaliteitszorg (tevens de NFI-projectleider) aangevuld met experts op de geselecteerde expertisegebieden. De begeleiding vindt zowel plaats bij het te accrediteren instituut als bij het NFI (‘study visits’).

Leerdoelen

  • Het te accrediteren instituut absorbeert de kennis en ervaring van het NFI om de accreditatie te kunnen realiseren
  • Na het realiseren van de accreditatie is het instituut in staat om zelfstandig zijn kwaliteitssysteem in stand te houden en verder uit te bouwen

Doelgroep

De coaching en advisering is bedoeld voor forensische laboratoria en units forensische opsporing die streven naar accreditatie op basis van ISO 17025.

Kosten

Aangezien de begeleiding wordt toegesneden op de behoeften en wensen van het betreffende instituut, zijn de kosten afhankelijk van de aard en omvang van de begeleiding (maatwerk). Neem contact op met het NFI.

Notities

  • Het NFI heeft met succes coaching en begeleiding verzorgd bij accreditatietrajecten in Letland, Litouwen, Slovenië, Kroatië, Macedonië en Turkije.
  • Naast coaching en advisering kunnen aanvullend cursussen Kwaliteitszorg worden verzorgd voor bredere groepen medewerkers van het te accrediteren instituut.
  • De voertaal bij de begeleiding is naar keuze Nederlands of Engels.
  • De documentatie is overwegend Engelstalig en deze wordt niet in vertaling aangeboden

Referentie

The State Forensic Science Bureau of Latvia (SFSB) took part in a programme as described for the coaching programme ‘Accreditation on the basis of ISO17025’.

During this programme, my people did not only gain theoretical knowledge and understanding about the standard and its importance in the forensic field, but also good experience in practical training and testing. I have learned how to motivate employees to implement the standard in their practise.

Usefulness of the above mentioned programme is shown by accreditation of the Forensic Science Bureau of Latvia on basis of the ISO17025 standard that followed thereafter. I feel that all managers should firmly support this process and facilitate employees.” 

Maira Centoricka
Director of State Forensic Science Bureau of Latvia

 
 
 

Beschikbare cursussen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Wanneer u deze cursus wilt volgen op een andere datum, kunt u zich inschrijven op de interesselijst.